Heimat - Domov

Nové Mlýny na Novobystřicku v jihočeském pohraničí byly svědkem bezstarostného mládí českých i německých dětí, které ukončila 2. světová válka. Děti, které rozdělila a postavila do protilehlých táborů, se po dlouhých letech a pádu železné opony opět setkávají. Vzpomínají na rodnou vesnici, která už neexistuje, hledají místa, kde si společně hrály. V jejich vzpomínkách se mísí nostalgie s lítostí a hořkost se smířením. 

námět: Sabina a Jiří Langerovi

režie: Martin Peterka a Jiří Ovečka

Zcela totožný obrázek s tím hořejším. Ten hořejší je "pouze" o 70 let starší...

Film přibližuje na navzájem propojených osudech někdejších obyvatel jedné malé osady zcela odlišné příběhy, jejichž společným jmenovatelem je krutý osud. Na tomto snímu se setkávají sousedé, kteří se naposledy viděli před 70ti lety - František Grausam a Vladimír Kremlička. Oba Češi, kteří krutě doplatili na obsazení Sudet Němci.

A bratři Geistovi - sudetští Němci ze stejné vesnice, kteří po desítky let chodívali nostalgicky zavzpomínat na toto hraniční místo, odkud zdálky viděli svou rodnou - dnes neexistující ves.

A zde, na hranicích s Rakouskem, kudy byli v 45. roce vyháněni sudetští Němci, se setkávají někdejší sousedé.